Projekt pętli indukcyjnej spełniającej wymagania normy EN 60118-4

Nr katalogowy:

Atrybut:

  • Usługi

Projekt okablowania pętli indukcyjnej

Stacjonarne instalacje pętli indukcyjnej mają liczne korzyści w porównaniu do rozwiązań przenośnych i tymczasowych. Spełniają surowe normy, zapewniają dokładniejsze pokrycie obszaru dla słuchaczy i zazwyczaj nie wymagają dodatkowej obsługi ze strony personelu obiektu. Często są zintegrowane z systemami nagłośnienia i mikrofonów oraz minimalnie wpływają na wygląd pomieszczenia.

W miejscach, gdzie konieczne jest dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i instalacja stałej pętli jest możliwa (np. podczas prac remontowych lub pod wykładziną), warto rozważyć tego rodzaju rozwiązania jako pierwszą opcję. Alternatywne systemy z pętlami indukcyjnymi mogą być stosowane tylko wtedy, gdy instalacja stała jest niemożliwa.

Stacjonarne pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących powinny być starannie zaprojektowane, zainstalowane i skonfigurowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników posiadających odpowiedni profesjonalny sprzęt pomiarowy.

Novatel oferuje usługi w zakresie projektowania i instalacji profesjonalnych systemów pętli indukcyjnych. Ich lista referencyjna obejmuje hale widowiskowo-sportowe, uczelnie wyższe, lotniska, dworce kolejowe, kościoły i muzea w całej Polsce, a także za granicą.

Niezbędne informacje

W celu uzyskania wyceny szacunkowej projektu lub całej instalacji pętli indukcyjnych dla wielu słuchaczy należy do Novatel przesłać następujące informacje na temat:

  1. Wymiarów pomieszczeń (długość, szerokość a jeśli jest możliwy montaż na suficie to także wysokości) oraz wskazania obszarów dla słuchaczy (wyraźnie zaznaczonym miejscem montażu pętli) np. na rysunkach w formacie DWG lub PDF.
  2. Wzajemnej lokalizacji pomieszczeń z pętlami indukcyjnymi (w jakiej odległości są od siebie)
  3. Możliwości montażu przewodu pętli tzn. pod posadzką, na posadzce, na ścianie, na suficie (czy na salach przeprowadzane są aktualnie jakieś prace remontowe)
  4. Przybliżonej lokalizacji obiektu ze względu na dojazd i ewentualny pobyt
  5. Istotnych konstrukcji metalowych zlokalizowanych w obszarze odsłuchu (czy obiekt jest nowy, wybudowany kilkadziesiąt lat temu czy np. zabytkowy)
  6. Zakłóceń wywołanych przez inne instalacje (elektryczne, audiowizualne itp.); (lub przynajmniej ogólnej informacji nt. innych systemów zainstalowanych w pomieszczeniu)
  7. Źródła sygnału audio (czy w sali istnieje system nagłośnienia, czy trzeba przewidzieć mikrofon. Jeżeli mikrofon, to jaki? (na gęsiej szyjce na biurko czy system mikrofonu bezprzewodowego))