Sensorycznie i na serio

Sensorycznie i na serio

O pomyśle, jak kreatywnie tworzyć praktyczne rozwiązania dla dostępności rozmawiamy z Magdaleną Dydyszko, pomysłodawczynią wydarzenia Sensorycznie i na serio. Autor: Wojciech Teister Wojciech Teister: Czym jest „Sensorycznie i na serio”? Magdalena Dydyszko: To oddolna inicjatywa społeczna organizowana przez dwie osoby, wolontaryjnie. Od dwóch lat razem z Piotrem organizujemy kilkudniowy event, który z jednej strony stawia sobie za cel edukację w zakresie dostępności i upowszechnianie wiedzy na ten temat, z drugiej ma wymiar praktyczny…