Dofinansowanie na pętle indukcyjną - artykuł

Czy są dofinansowania do pętli indukcyjnych?

Szacowany czas czytania: 3 minuty

Co to jest pętla indukcyjna ?

Pętle indukcyjne to urządzenia, które coraz częściej można spotkać w przestrzeni publicznej. Ułatwiają znacznie komunikację nie tylko osobom słabo słyszącym, ale również wszystkim tym, które chcą się z nimi porozumieć. A tylko osób z poważnym niedosłuchem jest obecnie w Polsce około miliona (dane za niepelnosprawni.pl). Pętla dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej wzmacnia w aparacie słuchowym wyłącznie pożądany dźwięk, nie wzmacniając pozostałych szumów i hałasów otoczenia. W efekcie niedosłysząca osoba jest w stanie dobrze zrozumieć kierowane do niej komunikaty, rozmowa staje się mniej stresująca, prostsza i bardziej zrozumiała dla obu stron. Nie ważne, czy komunikaty płyną ze strony rozmówcy, czy różnego rodzaju nadajników takich jak dworcowe głośniki, kinowe lub kościelne nagłośnienie czy domowy telewizor.

Rodzaje pętli indukcyjnych

Występuje kilka rodzajów pętli indukcyjnych, dostosowanych do konkretnych potrzeb: od indywidualnych, małych, zawieszonych na szyi urządzeń, przez przenośne stanowiska z pętlami (np. znajdująca się w naszej ofercie pętla Smart Loop – więcej na jej temat znajdziesz TUTAJ), po pętle do obsługi prywatnych mieszkań i duże instalacje obejmujące swoim zasięgiem hale widowiskowe, kościoły czy duże gmachy administracji publicznej. O ich zastosowaniu i sposobie działania przeczytasz TUTAJ.

Warto jednak wiedzieć, że instalując pętle można ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania.  Gdzie o nie pytać?

Dofinansowanie na pętle indukcyjną – Dostępność Plus

Podstawowym programem, w którym można znaleźć wsparcie jest program Dostępność Plus. To kompleksowy program, którego podstawowym celem jest usuwanie z przestrzeni publicznej barier, które wykluczają ze swobodnego funkcjonowania osoby o szczególnych potrzebach, przede wszystkim osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Program ten jest finansowany zarówno z funduszy europejskich, jak i środków krajowych, m.in. poprzez PRFON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych).

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości skorzystania z funduszy europejskich, warto skontaktować się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Wyszukiwarkę punktów znajdziesz tutaj: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Można też skorzystać z dofinansowania PFRON m.in. do instalacji pętli domowej. O ile obiekty publiczne są zobowiązane do wyposażenia w pętle na mocy „Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, o tyle pętla w przestrzeni prywatnej, choć nie jest wymagana, z pewnością ułatwi życie wszystkim osobom korzystającym z tego rozwiązania


Bądź na bieżąco z pętlami indukcyjnymi i zapisz się do naszego newslettera